Estació Montcada i Reixac

L’estació de Montcada i Reixac de la línia Barcelona – Port Bou data de 1854. La soci l’ha representat als anys ’80 on encara es feien servir 2 vies principals i dues apartades. En la representació a escala de la nostra estació te una llargada de 8 metres construïts en normativa NEM 934E. Això permet enganxar la nostra estació a altres mòduls construïts per altres associacions fent una maqueta tan gran com l’espai ho permeti.