M360C

© Badia Quatre Mil

Què és M360C?

És un sistema de maqueta ferroviària per a trens d’escala H0 3 carrils:

M – modular,

360 – 360 mm és la unitat del mòdul de via de märklín,

C – amb via C de märklín.

Les característiques principals del sistema són:

SIMPLICITAT (1 tipus de mòdul de via corba doble de 81×81 cm), 2 tipus de mòdul de

via recta doble de 720×400 mm i 1080×400 mm respectivament).

ACCESSIBILITAT i INCLUSIVITAT (mòduls muntats a 80 cm d’alçada, accessibles

per a nens i persones que necessiten estar assegudes a una cadira).

El sistema és “OPEN SOURCE”, per a nens de 3 a 99 anys (els adults acompanyats també

hi poden participar!).

HISTORIA

Fa un temps un grup d’amics de l’associació ens vàrem plantejar fer uns mòduls amb

via 3c. Inspirats en la simplicitat i mides del mòdul junior i la connectivitat del sistema

TTRACK. Aprofitant les característiques de la via C de märklín vàrem començar a disse-

nyar els mòduls M360C.

El projecte el vàrem presentar  a LUTJENS, S.L. (representant a Espanya de märklín i

altres marques relacionades amb el món del modelisme) i des d’aleshores comptem amb

la seva col·laboració).

Amb la idea de que els mòduls no fossin molt voluminosos ens vàrem decidir per les mi-

des: 400 mm d’ample, 720 mm de llarg i 100 mm d’alt, el mòdul base de M360C (2X360

mm). La circulació seria en via doble, centrada en el mòdul i amb una separació entre cen-

tres de via de 64 mm (64,3 mm) a les vies principals, que és la que donen els desviaments

llargs de via C.

Per a poder muntar desviaments llargs calia una longitud de 1080 mm, per això es va afegir el

mòdul recte de 3×360 mm.

Per a les corbes vàrem triar els radis 4 i 5 per una qüestió d’estètica.

El control de la maqueta seria en DIGITAL.

Normativa modular per via C de Märklín

Aquí abaix podeu descarregar els plànols per poder fer el vostre mòdul. Hi han dos en recta (720mm i 1080mm) i un en corba.